Följ

Ej nedlåst läge

Ett provtillfälle kan startas i Ej nedlåst läge. 

Vid Ej nedlåst läge startar DigiExam-klienten som vanligt men i ett fönster i stället för det nedlåsta/säkra läget. Det innebär att eleverna i provtillfället har möjlighet att använda andra program samtidigt, som t.ex. hjälpprogram som talsyntes, använda internet för informationssökning eller använda sig av information från ett delat dokument.

Skapa ett prov som aktiveras i Ej nedlåst läge

När du skapar ett prov/tentamen bockar du i rutan för Nedlåsning av studentens dator för att aktivera att provtillfället ska startas i det ej nedlåsta läget (se figur 1).


Figur 1

Skapa frågor för ett prov/tentamen med funktionen Ej nedlåst läge

Du kan därefter skapa ditt prov/tentamen som vanligt genom att följa guiden för Skapa prov

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer