Följ

Hur tillåter jag elever/studenter att använda stavningskontroll?

Följande versioner av DigiExam-klieten har stöd för stavningskontroll:

  • Windows: 1.6.0 och uppåt
  • Mac: 7.5.0 och uppåt
  • Chromebook: 1.7.0 och uppåt
  • iPad: 1.6.0 och uppåt

Tillåt alla elever/studenter att använda stavningskontroll för ett specifikt prov/tenta

1. Klicka på "Redigera" på provet/tentan i ditt provbibliotek som du vill tillåta användning av stavningskontroll på (se figur 1).


Figur 1

2. För att tillåta alla elever/studenter som startar provet/tentan att använda stavningskontroll, välj "Alla elever" i rullistan under rubriken "Tillåt stavningskontroll för" (se figur 2).

spell_check_swe_1.png
Figur 2

Tillåt alla elever/studenter att använda stavningskontroll för ett specifikt planerat prov-/tentamenstillfälle

När du planerar ett prov-/tentamenstillfälle finns nu möjligheten att tillåta elever/studenter att använda stavningskontroll för endast det planerade prov-/tentamenstillfället. Inställningen sparas alltså inte på provet/tentan som finns i biblioteket utan gäller endast för det planerade prov-/tentamenstillfället.

Aktivera inställningen genom att bocka i boxen "Tillåt alla studenter att använda stavningskontroll" (se figur 3) i schemaläggningsrutan som dyker upp när du planerar ett prov/tenta.


Figur 3

Tillåt stavningskontroll för en enskild elev/student i alla prov/tentor

1. Välj menyvalet "Elever" i menyn som finns på vänsterkanten (se figur 4).

spell_check_swe_4.png
Figur 4

2. Sök efter den eleven/studenten du vill tillåta använda stavningskontroll och klicka sedan på eleven/studenten (se figur 5).

 


Figur 5

3. Kontrollera att du har valt rätt elev/student, bocka sedan i boxen där det står "Tillåt stavningskontroll för den här studenten" och klicka på knappen "Spara" (se figur 6).


Figur 6

Stavningskontroll är nu alltid tillåtet för den här eleven/studenten i alla prov/tentor i er organisation/skola när "Tillåt stavningskontroll för" är satt till "Endast utvalda elever" på ett prov/tenta i redigeringsvyn (se figur 7).

spell_check_swe_2.png
Figur 7

Stäng av stavningskontroll för alla som startar provet/tentan

Om du inte vill att någon ska ha tillgång till stavningskontrollen så ändrar du "Tillåt stavningskontroll för" till "Inga" (se figur 8)

spell_check_swe_3.png
Figur 8

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer