Följ

Ladda upp offlinesvarsfil

Offlinesvarsfilen ska inte öppnas, istället laddas den upp i DigiExam på det provtillfälle den hör till.

Gå till provet/tentan och klicka sedan på det lilla kugghjulet längst till höger på det provet/tentan där du vill ladda upp offlinefilen. Välj "Ladda upp offlinefil" (se figur 3 för exempel) i menyn för att komma till uppladdningsrutan.

Figur 1


Du kan nu dra offlinesvarsfilen till den streckade rutan (se figur 4) och sedan släppa offlinesvarsfilen där för att lägga till den i uppladdningslistan.
Har du flera offlinesvarsfiler att ladda upp så kan du dra in alla på en gång eller en i taget.
Det går även bra att klicka i den streckade rutan för att välja en eller flera offlinesvarsfiler att ladda upp från ditt filsystem.Figur 2


Du ser en översikt på de offlinesvarsfiler som är redo för att laddats upp när du lagt till dem (se figur 5). När du är färdig med att lägga till offlinesvarsfiler trycker du på "Ladda upp"-knappen för att offlinesvarsfilerna ska laddas upp och även läggas till på provtillfället.


Figur 3


Du ser statusen för uppladdningen under tiden som filerna laddas upp. När statusen ändrats till "inlämnad" är filen tillagd (se figur 6), tryck då på "Klar"-knappen för att komma tillbaka till den vy du var i och kunna gå vidare med rättningen. Om något går fel under uppladdningen kommer ett felmeddelande visas under statusrubriken. Längst ner i artikeln kan du se exempel på alla felmeddelanden och hur de kan lösas.


Figur 4

Vid misslyckad uppladdning

Fel offlinesvarsfil
Om uppladdningen av offlinefiler misslyckas, kontrollera då först om Prov ID:t på filen stämmer överens med det ProvID:t som provtillfället har i DigiExam.
Om det inte gör det så försöker du ladda upp en offlinesvarsfil på ett annat provtillfälle än vad offlinefilen hör till. Leta upp rätt provtillfälle och försök ladda upp offlinefilen där istället.

Fel filändelse
Kontrollera även om filändelsen är ".dxr", om den inte är det så kan du kontakta DigiExams support för att få hjälp med filen.
 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer