Följ

Skriva prov/tenta med DigiExam (Chromebook)

Har du inte installerat DigiExam-klienten ännu? Klicka här för att komma till våra installationsmanualer.

Öppna DigiExam-klienten, fyll i dina uppgifter och tryck på "Save" (se figur 1).

 • Student code: bestäms av din skola/universitet, fråga din lärare/tentamensvakt vilken studentkod du ska använda om du är osäker.
 • First name: Ditt förnamn
 • Last name: Ditt efternamn
 • E-mail address: kan vara din privata eller skolans/universitetets e-postadress, fråga lärare/tentamensvakt om du är osäker på vilken du ska använda.
 • Confirm e-mail address: fyll i din e-postadress igen.

1_swe.png
Figur 1

Det finns två olika prov/tentatyper i DigiExam, planerade och öppna prov/tentor. I DigiExam-klienten står dessa som "Open exam" (öppet) eller "Registered" (planerat).

Planerade prov/tentor

Vid ett planerat prov/tenta behöver du endast fylla i dina uppgifter för att automatiskt hitta provet/tentan. Om inget har dykt upp när du startar DigiExam-klienten kan du trycka på knappen "Refresh my exams" (se figur 2) för att uppdatera klienten. Om inte det fungerar, kontrollera att du angett rätt uppgifter.

Öppet prov/tenta

Vid öppet prov/tenta behövs ett "Exam ID" (Prov ID) för att hitta och kunna starta provet/tentan. Prov ID får du av din lärare eller tentamensvakt.

Skriv in Prov ID:t i "Open exam"-boxen det står "Exam ID" i DigiExam-klienten och tryck sedan på knappen "Get open exam" (se figur 2).

2_swe.png
Figur 2

Starta prov/tenta 

Välj det prov eller den tenta du vill skriva under rubriken "Select exam" (se figur 3).
Starta sedan provet/tentan genom att trycka på knappen "Start exam" under rubriken "Exam details" (se figur 3).

3_swe.png
Figur 3

När du klickar på "Start exam" dyker det upp en ruta där du får bekräfta att du vill starta provet/tentan. Klicka på knappen "Yes, start exam" (se figur 4) för att starta provet/tentan eller på "No, don't start" (se figur 4) för att återgå till att välja prov/tenta.

4_swe.png
Figur 4

När du startat provet/tentan kommer du in i examinationsvyn där du hittar de frågor som ska besvaras. Nedan finns en beskrivning av examinationsvyn som du hittar i  figur 5:

 1. Hjälpmedel
 2. Eleven/studentens uppgifter som angivits i DigiExam-klienten
 3. Klocka
 4. Besvarade frågor
 5. "Hand in exam and exit"-knappen används för att lämna in provet/tentan
 6. Batteriprocent/batterindikator
 7. Frågemeny
 8. Prov/tentamensinformation och information från DigiExam


Figur 5

Exempel på hur en fritextfråga kan se ut (se figur 6)

6_swe.png
Figur 6

Exempel på hur en envalsfråga kan se ut (se figur 7)


Figur 7

Exempel på hur en flervalsfråga kan se ut (se figur 8)


Figur 8

Exempel på hur markering av frågor fungerar (se figur 9)


Figur 9

Inlämning

När du skrivit klart ditt prov/tenta så trycker du på "Hand in exam and exit"-knappen längst upp till höger i examinationsvyn för att lämna in.

Du får då frågan om du vill lämna in (se figur 10) och om du verkligen vill lämna in (se figur 11). Du får frågan två gånger som en säkerhetskontroll för att du inte ska råka lämna in av misstag.

Klicka på "OK"-knappen i båda rutorna för att lämna in ditt prov/tenta. 


Figur 10


Figur 11

Efter att du lämnat in provet/tentan får du detta bekräftat genom en ruta där det står "Exam handed in successfully!" detta betyder att provet/tentan är inlämnad (se figur 12).


Figur 12

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer