Följ

Skriva prov/tenta med DigiExam (Windows)

Har du inte installerat DigiExam-klienten ännu?
Klicka här för att komma till installationsguiden för Windows.

Öppna DigiExam-klienten, fyll i dina uppgifter och tryck på "OK" (se figur 1).

 • First name: Ditt förnamn
 • Last name: Ditt efternamn
 • Student Code: bestäms av din skola/universitet, fråga din lärare/tentamensvakt vilken studentkod du ska använda om du är osäker.
 • E-mail address: kan vara din privata eller skolans/universitetets e-postadress, fråga lärare/tentamensvakt om du är osäker på vilken du ska använda.
 • Confirm e-mail address: fyll i din e-postadress igen.


Figur 1

Planerade prov/tentor

Vid ett planerat prov/tenta behöver du endast fylla i dina uppgifter för att automatiskt hitta provet/tentan. Om inget har dykt upp när du startar DigiExam-klienten kan du trycka på knappen "Refresh exams" (se figur 2) för att uppdatera klienten.

Öppet prov/tenta

Vid öppet prov/tenta behövs ett "Exam ID" (Prov ID) för att hitta och kunna starta provet/tentan. Prov ID får du av din lärare eller tentamensvakt.

Skriv in Prov ID:t där det står "Exam ID" i DigiExam-klienten och tryck sedan på knappen "Get open exam" (se figur 2).


Figur 2

Skriva prov/tenta 

Tryck på provet/tentan du vill starta i kolumn "2. Choose exam".
Starta sedan provet/tentan genom att trycka på "Start exam" i kolumn "3. Accept exam" (se figur 3).


Figur 3

När du startat provet/tentan kommer du in i examinationsvyn där du hittar de frågor som ska besvaras. Nedan finns en beskrivning av examinationsvyn som du hittar i  figur 4:

 1. Klocka
 2. Batteriprocent
 3. Förstora/förminska text
 4. Eleven/studentens uppgifter som angivits i DigiExam-klienten
 5. Exempel på en fritextfråga med mjuk begränsning på antal ord som frågan bör besvaras med
 6. Exempel på en envalsfråga (endast ett alternativ kan markeras)
 7. Exempel på en flervalsfråga (flera alternativ kan markeras)
 8. "Hand in exam"-knappen används för att lämna in provet/tentan


Figur 4

Inlämning

När du skrivit klart ditt prov/tenta så trycker du på "Hand in exam" längst ner till höger i examinationsvyn för att lämna in.

Du får då frågan om du vill lämna in två gånger (se figur 5 och 6). Detta är en säkerhetskontroll för att du inte ska råka lämna in av misstag.


Figur 5


Figur 6

Efter att du tryckt "OK" på de två säkerhetsrutor som dykt upp är provet/tentan inlämnad. Du får detta bekräftat genom en ruta där det står ("Exam is finished") att provet/tentan är avslutad (se figur 7).


Figur 7

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer