Följ

Lägga till elever i klasser genom att klistra in från Excel

I den här guiden använder vi termen Excel, men andra program som Google Drive som hanterar kalkylblad (spreadsheets) fungerar också.

1. Kopiera från Excel

Excel-filen måste vara formaterad så att studentkoden är i den första kolumnen, sedan ska elevens fullständiga namn vara i den andra kolumnen (se figur 1 nedan för ett exempel).

OBS! Eleverna sorteras efter hur de läggs in från excel-arket. Om du vanligtvis sorterar eleverna på efternamn ska du i kolumnen med namn skriva efternamn först, exempelvis:

Studentkod:      Namn:
st2005              Johansson Johan
st2003              Larsson Lars
st2004              Robinsson Robin

För att kopiera eleverna, markera alla studentkoder och namn, högerklicka och tryck sedan kopiera.


Figur 1

2. Klista in eleverna i DigiExam

För att klista in eleverna i DigiExam, högerklicka bara i "Klista in från Excel"-boxen och tryck Klistra in (se figur 2).


Figur 2

3. Granska och lägg till eleverna

Läs igenom listan för att bekräfta att eleverna får rätt studentkod och namn, sedan är det bara att trycka på "Lägg till elever" för att lägga till dem till klassen (se figur 3).


Figur 3

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer