Följ

Offlinefiler

Det finns två sorters offlinefiler i DigiExam:

  • Offlinefil för prov/tenta - Innehåller provet/tentan. Läggs in på ett USB-minne och kan då användas för att starta och låsa upp prov/tentor i DigiExam-klienten.

  • Offlinesvarsfil - Innehåller svaren som skrivits i DigiExam-klienten. Offlinefilen laddas ner på ett USB-minne direkt från DigiExam-klienten och laddas sedan upp på genom att gå in på provet/tentan på digiexam.se.

Offlinefil för prov/tentor

Används för att starta prov/tentor i DigiExam-klienten. Detta gör du genom att lägga in offlinefilen på ett USB-minne som du sedan stoppar in i en dator där DigiExam-klienten är öppen.

Här nedan beskrivs hur du får tag på offlinefilen som innehåller provet/tentan.

Ladda ner offlinefil

Gå till provet/tentan och klicka sedan på det lilla kugghjulet längst till höger på det provet du vill ha offlinefilen för och välj "Ladda ner offlinefil" (se figur 1 för exempel) för att spara offlinefilen på din dator.


Figur 1

Det går också att klicka på det aktiva provet och så du kommer in i live-vyn, klicka sedan på knappen "Ladda ner offlinefil" (se figur 2 för exempel) för att spara offlinefilen på din dator.


Figur 2

Provets offlinefil döps till provets titel med filändelsen ".dxe". Namnet på provets offlinefil i exempelbilden blir "test.dxe".

Flytta över provets/tentans offlinefil till ett USB-minne. Det går nu att starta provet/tentan genom att stoppa in USB-minnet med offlinefilen i en dator där DigiExam-klienten är öppen.

Det går även att använda USB-minnet för att låsa upp prov/tentor om en dator exempelvis har startats om mitt i ett prov/tenta.

Offlinesvarsfil

Om det inte finns någon internetanslutning vid inlämningen av provet/tentan så kommer DigiExam-klienten säga ifrån och be om att ett USB-minne stoppas in i datorn. När detta görs kommer svaren automatiskt att sparas ner på USB-minnet som en offlinesvarsfil.

Offlinesvarsfilen döps till "Prov ID-studentkod" med filändelsen ".dxr". Namnet på provets offlinefil skulle exempelvis kunna se ut på följande sätt:

"69497003-digiexamtest1.dxr"

Ladda upp offlinesvarsfil

Offlinesvarsfilen ska inte öppnas, istället laddas den upp i DigiExam på det provtillfälle den hör till.

Gå till provet/tentan och klicka sedan på det lilla kugghjulet längst till höger på det provet/tentan där du vill ladda upp offlinefilen. Välj "Ladda upp offlinefil" (se figur 3 för exempel) i menyn för att komma till uppladdningsrutan.


Figur 3

Du kan nu dra offlinesvarsfilen till den streckade rutan (se figur 4) och sedan släppa offlinesvarsfilen där för att lägga till den i uppladdningslistan.
Har du flera offlinesvarsfiler att ladda upp så kan du dra in alla på en gång eller en i taget.
Det går även bra att klicka i den streckade rutan för att välja en eller flera offlinesvarsfiler att ladda upp från ditt filsystem.


Figur 4

Du ser en översikt på de offlinesvarsfiler som är redo för att laddats upp när du lagt till dem (se figur 5). När du är färdig med att lägga till offlinesvarsfiler trycker du på "Ladda upp"-knappen för att offlinesvarsfilerna ska laddas upp och även läggas till på provtillfället.


Figur 5

Du ser statusen för uppladdningen under tiden som filerna laddas upp. När statusen ändrats till "inlämnad" är filen tillagd (se figur 6), tryck då på "Klar"-knappen för att komma tillbaka till den vy du var i och kunna gå vidare med rättningen. Om något går fel under uppladdningen kommer ett felmeddelande visas under statusrubriken. Längst ner i artikeln kan du se exempel på alla felmeddelanden och hur de kan lösas.


Figur 6

USB-minnen

För att starta och lämna in ett prov offline krävs ett USB-minne som fungerar med eleven/studentens dator. Tänk på att det finns finns olika typer av USB-minnen med olika passformar, alla USB-minnen passar alltså inte till alla datorer. Exempelvis har standarden "Typ-A" en speciell passform medan vissa datorer har standarden "Typ-C" vilken har en annan passform (se figur 7 för exempel). Det är alltid bra att vara förberedd på detta genom att ha ett USB-minne av vardera typ.


Figur 7

Vid misslyckad uppladdning

Fel offlinesvarsfil
Om uppladdningen av offlinefiler misslyckas, kontrollera då först om Prov ID:t på filen stämmer överens med det ProvID:t som provtillfället har i DigiExam.
Om det inte gör det så försöker du ladda upp en offlinesvarsfil på ett annat provtillfälle än vad offlinefilen hör till. Leta upp rätt provtillfälle och försök ladda upp offlinefilen där istället.

Fel filändelse
Kontrollera även om filändelsen är ".dxr", om den inte är det så kan du kontakta DigiExams support för att få hjälp med filen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer