Följ

Skriva prov/tenta med DigiExam (Mac)

Har du inte installerat DigiExam-klienten ännu?
Klicka här för att komma till installationsguiden för Mac.

Börja med att öppna DigiExam-klienten och fyll i dina uppgifter (se figur 1).

 • Student Code: bestäms av din skola/universitet, fråga din lärare/tentamensvakt vilken studentkod du ska använda om du är osäker.
 • Email: kan vara din privata eller skolans/universitetets e-postadress, fråga lärare/tentamensvakt om du är osäker på vilken du ska använda.
 • First Name: Ditt förnamn
 • Last Name: Ditt efternamn


Figur 1

Det finns två olika prov/tentatyper i DigiExam, planerade och öppna prov/tentor. I DigiExam-klienten kan du välja "Open" (öppet) eller "Registered" (planerat).

Planerade prov/tentor

Vid ett planerat prov/tenta så behöver du endast fylla i dina uppgifter för att automatiskt hitta provet/tentan när du trycker på knappen "Find exam" (se figur 1). 

Öppet prov/tenta

Vid öppet prov/tenta behövs ett "Exam ID" (Prov ID) för att hitta och kunna starta provet/tentan. Prov ID får du av din lärare eller tentamensvakt.

Skriv in ProvID:t där det står "Exam ID" i DigiExam-klienten och tryck sedan på knappen "Find open exam" (se figur 2).


Figur 2

Skriva prov/tenta 

Namnet på provet/tentan du ska skriva kommer dyka upp i grön text om du fyllt i rätt uppgifter, tryck på knappen "Start Exam" för att starta provet/tentan (se figur 3).


Figur 3

När du startat provet/tentan kommer du in i examinationsvyn där du hittar de frågor som ska besvaras. Nedan finns en beskrivning av examinationsvyn (se Figur 4.1 och 4.2):

 • Batteriprocent
 • Inmatningsspråk för tangentbordet
 • Klocka
 • Eleven/studentens uppgifter som angivits i DigiExam-klienten
 • Exempel på en fritextfråga med mjuk begränsning på antal ord som frågan bör besvaras med

Figur_4.1.png

                                                                                                Figur 4.1

 • Exempel på en Envalsfråga (endast ett alternativ kan markeras)
 • Exempel på en Flervalsfråga (flera alternativ kan markeras)
 • "Hand in and exit"-knappen används för att lämna in provet/tentan

Figur_4.2.png


Figur 4.2

Inlämning

När du skrivit klart ditt prov/tenta så trycker du på "Hand in and exit" längst ner till höger i examinationsvyn för att lämna in.

Du får då frågan om du vill lämna in två gånger (se figur 5 och 6). Detta är en säkerhetskontroll för att du inte ska råka lämna in av misstag.


Figur 5

 
Figur 6

Efter att du tryckt "OK" på de två säkerhetsrutor som dykt upp är provet/tentan inlämnad. Du får detta bekräftat genom en ruta där det står ("Examinations is finished") att provet/tentan är avslutad (se figur 7).


Figur 7

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer