Följ

Använd en bedömningsmatris i ditt prov

Förkrav: En färdig bedömningsmatris i DigiExam, om du inte har skapat en bedömningsmatris tidigare så hittar du en text- och bildguide här. Det visas också i filmen nedan hur en bedömningsmatris skapas.

Här är en videointroduktion till DigiExams formativa bedömningsmatris. Där får du veta hur en bedömningsmatris skapas, används i ett prov och hur man rättar med bedömningsmatriser i DigiExam (under videon finns även en guide med text och bilder för hur en bedömningsmatris används i ett prov):

Skapa prov med formativ bedömningsmatris

Gå till Prov-fliken i ditt bibliotek och välj "+Skapa nytt" (se figur 1).


Figur 1

Välj sedan "Formativ bedömning" som bedömningstyp (se figur 2). 


Figur 2

 Gå nu till fliken "Bedömningsmatriser" i ditt bibliotek. Klicka och håll in musknappen samt dra den bedömningsmatris du vill använda i provet till den streckade rutan under rubriken "Bedömningsmatris" (se figur 3).

Figur 3

 

Figur 4

Nu finns förmågorna från bedömningsmatrisen tillgängliga i alla frågor som läggs till i provet. Bocka i de förmågor du vill mäta på varje fråga (se figur 5).

 

Figur 5 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer