Följ

5. Återkoppla/Publicera resultat

Publicera resultat

Efter att ett prov rättats är det möjligt att publicera hela eller delar av provet för eleverna. Du väljer själv vilka delar av provet som ska publiceras och det går även att avpublicera provet om du inte vill att det ska vara synligt för eleverna längre eller om du vill ändra vilka delar som ska vara publicerade.
För att publicera ett prov väljer du det prov som ska publiceras och trycker på ”Publicera..” (se figur 1).


Figur 1

Du får nu välja de delar av provet som ska publiceras för eleverna (se figur 2).Tryck sedan på knappen "Publicera resultaten" för att eleverna ska få tillgång till de delar av provet som du valt att publicera.


Figur 2

Eleverna har nu möjlighet att se de delar provet du publicerat. De loggar in på sitt studentkonto på digiexam.se för att komma åt provet (se figur 3). Provet måste ha ett resultat för att det ska vara valbart för eleven.


Figur 3

Ett valt prov kan (beroende på vilka frågetyper som används) ur elevens perspektiv se ut som på figur 4.


Figur 4

För att avpublicera resultatet går du in på det prov som ska avpubliceras och väljer ”Avpublicera...” (se figur 5).


Figur 5

Du kan nu se vad som kommer avpubliceras. Tryck på "Avpublicera resultaten" för att bekräfta avpubliceringen (se figur 6).


Figur 6

Exportera resultat till excel

Du kan även exportera resultatet till Excel för vidare användning. Detta gör du genom att trycka på ”Ladda ner Exceldokument” (se figur 7).


Figur 7

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer