Följ

4. Rätta

Resultatöversikt

Om du väljer alternativet ”Avsluta provet och gå direkt till rättning” (se figur 1) när du avslutar provet så hamnar du i resultatöversikten.


Figur 1

I resultatöversikten ser du en sammanfattning av rättningen för provet. Klicka på ”Börja rätta”/”Fortsätt rätta” för att komma in i rättningsvyn (se figur 2).


Figur 2

Du kan även få tillgång till resultatöversikten genom att gå till hemvyn och klicka på det prov som du vill börja eller fortsätta rätta. Du hittar proven som kan rättas under rubriken ”Orättade prov” på hemvyn (se figur 3).


Figur 3

Rättningsvyn

I rättningsvyn kan du välja mellan att bläddra/rätta per elev eller per fråga i frågekolumnen längst till höger (se figur 4). Den fråga du rättar just nu är blåmarkerad. Du kan även skriva kommentarer som endast den berörda eleven kan se i varje fråga (se figur 4).


Figur 4

Du kan göra annoteringar/ge kontinuerlig feedback direkt i texten genom kommentarer. Markera den text du vill lägga till en annotering/ge feedback på så dyker det upp en ruta som du kan jobba i (se figur 5). Tryck ”Ok” när du är klar och markera flera stycken om du vill göra flera kommentarer i en text. En sammanfattning av kommentarerna hamnar precis under elevens svar. Du behöver också sätta en poäng för att frågan ska bli klassad som rättad (se längst ner på figur 5). Det går att sätta poäng från noll till den maxpoäng du satt på frågan.


Figur 5

När du har rättat alla frågor behöver ett provresultat fyllas i. Provresultat är obligatoriskt. Du kan även skriva en slutkommentar vilket är valfritt. Provresultatet kan vara en siffra eller en bokstav och är alltid sist i frågekolumnen, efter alla frågor (se figur 6).


Figur 6

Flytta öppet prov till en klass

Du kan även flytta ett öppet prov i efterhand till en klass. Denna funktion är till för att på ett enkelt sätt kunna samla och strukturera proven i klasser/grupper.
Börja med att klicka på kugghjulet på det prov du vill flytta. Välj sedan flytta prov (se figur 7).


Figur 7

Välj den klass i den kurs som provet ska flyttas till och klicka på acceptera så flyttas provet (se figur 8). Du kan nu hitta provet under planerade prov i den klass det flyttats till.


Figur 8

 

Klicka här för att gå vidare till steg 5 "Återkoppla"

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer