Följ

Media-länkar

Media-länkar används för att berika ditt prov eller din tentamen med en typ information som ger dig bredare möjligheter att testa dina elever/studenters kunskaper. För tillfället finns stöd för bild, video, ljud, hemsida och PDF. Se videon nedan för exempel och mer information.

OBS! Det är endast bilder som fungerar offline, alla andra media-länkar kräver en internetuppkoppling för att fungera.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer