Följ

Lägg till frågor i ett prov

 

Lägga till frågor i ett prov

 

1. Frågetyper

Använd knappen "Lägg till fråga" för att lägga till en fråga. Håll muspekaren på knappen så dyker de frågetyper upp som finns tillgängliga.

Fra_getyper.png 

Det finns tre olika frågetyper: fritextfråga, envalsfråga och flervalsfråga. Alla frågetyper kan kompletteras med bilder genom att trycka på ”Lägg till bild”. Det går även att skriva egna anteckningar på varje fråga. Dessa syns inte för eleven utan endast för läraren vid rättning. De olika frågetyperna beskrivs mer ingående nedan.

Fritextfråga:
Fritextfrågor har inga förvalda alternativ att välja mellan. En fritextfråga kan bestå av alla sedvanliga tecken och med möjlighet att begränsa antalet ord (se mjuk och hård begränsning nedan) som eleven kan skriva. Läraren sätter själv poäng på fritextfrågor och kan även ge feedback till eleven på olika sätt (beskrivs mer ingående under ”rättning och återkoppling”) under rättningen.

  • Mjuk begränsning innebär att eleven har ett antal ord att hålla sig inom, men kan fortsätta skriva efter att den satta gränsen är uppnådd. Eleven får då feedback genom att texten rödmarkeras efter att begränsningen uppnåtts.
  • Hård begränsning innebär att eleven inte kan skriva fler ord efter det antal som läraren satt den hårda begränsningen till.

Fritextfra_ga_.png

Envalsfråga:
Kryssfråga med två eller flera alternativ där endast ett alternativ kan vara korrekt. Denna frågetyp rättas helt automatiskt vid poängbaserad rättning.

Envalsfra_ga.png

Flervalsfråga:
Kryssfråga med två eller flera alternativ där flera korrekta svar kan finnas. Dessa frågor rättas automatiskt under förutsättning att eleven svarat helt rätt eller helt fel. I de fall en elev har markerat ett korrekt och ett felaktigt alternativ behöver läraren själv bedöma om eleven gjort rätt eller inte.

Flervalsfra_ga.png

 

Färdigt prov

Spara genom att trycka på någon av ”Spara”-knapparna. Om grundregeln för ett prov är uppfylld så dyker provet upp i biblioteket efter att det sparats.

Spara_knappar.png

Om provet inte dyker upp så går det alltid att kontrollera vad som behöver kompletteras genom att trycka på frågetecknet intill ”Spara”-knappen.

 

Klicka här för att gå vidare till Aktivera prov

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer