Följ

Upplästa prov i DigiExam

Det finns ingen talsyntes i DigiExam för att läsa upp prov. Men om det inte är ett krav att DigiExam körs i nedlåst läge för ditt prov så går det att starta andra program samtidigt som DigiExam körs om nedlåsningen är aktiverad. Det går att ändra inställningen "Nedlåsning av studentens dator" på provet (se figur 1).

nedlast.png
Figur 1

Om du vill att endast enstaka elever ska ha tillgång till ett prov där DigiExam inte låser ned datorn så kan du väja att spara det provet som ska vara nedlåst som ett nytt prov. 
Det gör du genom att klicka på knappen "Spara som ny" (se figur 2)

spara.png
Figur 2

Stäng sedan av nedlåsningen av datorn på det nya provet och spara det med en annan titel än det provet där nedlåsning är aktivt så att du vet vilket som är med och utan nedlåsning.

De elever som startar provet som inte är nedlåst kan använda sig av andra program, exempelvis talsynteser och kan även spela upp filer från USB-minnen som kommer med nationella provet. Vid användning av USB-minnen, se till att först starta provet i DigiExam innan USB-minnet stoppas in i datorn.
Detta då DigiExam-klienten kommer tro att det är ett prov som ska startas från USB-minnet om det sitter i datorn innan provet startas, om det händer kommer inte USB-minnet att kunna öppnas fören det tagits ut ur och stoppats in i datorn igen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer